Chiffonjén stänger övertecknad nyemission

av Magnus Trast 20 Maj, 2020 i Chiffonjén

Chiffonjén fyller på kassan med drygt 20 mkr och förstärker sitt nätverk med nya engagerade aktieägare. Chiffonjéns årsstämma beslutade den 19 april att genomföra en nyemission på upp till 20,8 mkr. I första hand riktad till aktieägarna men också med möjlighet att ta in nya inbjudna aktieägare. Emissionen är nu avslutad och den blev övertecknad.

"Vi har ett starkt nätverk i form av våra aktieägare som fortsätter att investera i Chiffonjén och som engagerar sig i våra investeringar. Nu breddar vi detta nätverket ytterligare med nya aktieägare som ställer upp på vår vision att vara entreprenörens bästa vän vilket är mycket glädjande, säger Chiffonjéns VD Magnus Trast"

Kapitalet ska i första hand användas till nya investeringar i onoterade entreprenörsledda företag där Chiffonjén kan bli en aktiv minoritetsdelägare.

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@chiffonjen.se

 

Spectria Invest investerar i Trustcruit AB

av Magnus Trast 13 December, 2019 i Chiffonjén, Spectria Invest

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest, där Investment AB Chiffonjén är delägare, gör sin tredje investering och går in i Trustcruit AB, verksamma inom HR-tech. Utöver Spectria investerar även Almi Invest och andra befintliga ägare. Totalt investeras 3,8 MSEK i bolaget.

Trustcruit AB har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget har utvecklat en plattform som samlar in kandidatfeedback från olika delar av rekryteringsprocesser och jämför detta med det globala branschsnittet. Värdet ligger i att rekryterande företag genom data och feedback förstår hur de ska konvertera fler kandidater till ambassadörer. Trustcruit har byggt egna integrationer till stora rekryteringsverktyg som möjliggör automatisk insamling av kandidatfeedback från rekryteringsprocesserna. Bolaget är ensamma om att erbjuda företag möjligheten att jämföra sina rekryteringsprocesser med branschsnittet och har upparbetat en stark position på den svenska marknaden med en imponerande kundbas.

I samband med investeringen tar Spectria Invest en plats i styrelsen.

  • Trustcruit har hittat en eftersatt eller till och med förbisedd del i ett företags eller organisations marknadsföring. Vad har en person för inställning till ett företag där personen sökt ett jobb men inte blivit erbjuden en anställning? De flesta företag vet idag inte hur kandidatens upplevelse var och därmed inte heller vad de skulle kunna förbättra. Där har Trustcruit en viktig funktion att fylla. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Trustcruit på deras fortsatta resa, säger Marcus Ivarsson, Spectrias respresentant i bolagets styrelse.
  • Sedan Almi Invest investerade första gången har Trustcruit lyckats utveckla en lönsam SaaS-affär (Software as a Service) med stor internationell potential, säger Tarja Zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Fokus på marknadsföring och den internationella marknaden

Internationellt sett är det små skillnader i hur rekryterings- och bemanningsprocesserna ser ut. Detta innebär att Trustcruit, med små modifieringar, kan nå ut till internationella kunder. Investeringen kommer primärt att gå till marknadsföringsinsatser och att nå ut till den internationella marknaden.

  • Trustcruit har vuxit kraftigt under 2019 och vi har fått in stora kunder inom samtliga segment (privat, rekrytering och offentlig verksamhet) samtidigt som vi landat flera centrala partnerskap. Det känns väldigt kul att tillsammans med Spectria få fortsätta vår tillväxtresa och befästa vår position som världens största verktyg för att mäta kandidatupplevelsen, säger Simon Werner Zankl, VD på Trustcruit.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien.

Magnus Wallin/Malwa – årets företagare i Mark

av Magnus Trast 22 November, 2019 i Chiffonjén, Guideline Geo

Malwas tioårsjubileum kunde inte slutat bättre. Magnus Wallin, företagets grundare, belönades med utmärkelsen årets Företagare i Mark 2019.

Klipp ur juryns motivering: ”Magnus Wallin och Malwa Forest AB har skakat om en mycket traditionell bransch och på 10 år gått från utmanare till att idag leda utvecklingen och vara marknadsledare med stark resultatutveckling”.

En stolt och mycket glad Magnus säger att den här framgången vill jag dela med min fantastiska personal, väldigt bra leverantörer, duktiga samarbetspartner och alla kunder, både markägare och entreprenörer, som hela tiden sporrat oss.

MALÅ AI – World’s first intelligent GPR

av Magnus Trast 09 Oktober, 2019 i Chiffonjén, Guideline Geo

Today Guideline Geo is proud to present our unique MALÅ Artificial Intelligence, MALÅ AI. MALÅ AI is the world’s first real AI technology for interpretation of GPR data

It’s reliable, precise and instant. Our AI uses RealTime technology to deliver the results instantly on screen. Our AI has already surpassed quick interpretation of GPR data performed by human GPR experts. It can be used on all kinds of GPR data.

Our instant RealTime interpretation enables automatic detection, warnings, avoidance and even fully automated solutions. For example, in Utility Locating or Micro trenching MALÅ AI would instantly analyse the GPR data in the search for objects (hyperbolas) and mark the detected objects with a red square to warn the user and help to avoid damaging important infrastructure such as fibre, power cables or gas lines.

This is the start of our AI journey. Together with our customers and partners we will continuously improve our MALÅ AI to handle more and more challenging applications areas and different environments. We do this by training our AI by using customer feedback and data collected from all over the world. Our huge number of users worldwide is a distinct advantage when it comes to training on relevant data and improving our AI.

Guideline Geo is today already working with a number of customers on exploring integrated AI solutions. We invite our customers and partners to contact us. Please send us your data, explore MALÅ AI together with us and discuss integrated solutions for your needs.

MALÅ AI will be integrated into our GPR solutions, both existing and future products.

We will present much more exciting news in 2019. This is only the beginning!

Läs mer på Guideline Geo:s hemsida

Förvärv av Hjo-Verktyg AB

av Magnus Trast 4 Juni, 2019 i Chiffonjén, Hjo-Verktyg AB

Prototypen AB, ägare till Östrand & Hansen AB i Bankeryd, har den 29 maj 2019 förvärvat samtliga aktier i Hjo-Verktyg AB.

”Hjo-Verktyg är ett anrikt bolag med hög kompetens och god lönsamhet. Vi ser stora möjligheter att både utveckla befintlig verksamhet och till synergier och samarbeten mellan företagen. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud, utökad kapacitet och därigenom bättre leveransförmåga för mer omfattande projekt” säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder, som nu även tillträder som VD för Hjo-Verktyg AB.

”Vi säljer nu vårt livsverk och i den processen har vi velat hitta en stabil och långsiktig ägare som möjliggör att Hjo-Verktyg både utvecklas och lever vidare. Den målsättningen tror vi infrias genom detta val av ny ägargrupp för bolaget”, säger tidigare VD och ägare Leif Holmbäck.

Avsikten är att både Östrand & Hansen och Hjo-Verktyg skall fortsätta som fristående bolag. Ett arbete inleds dock omedelbart för att likrikta rutiner och arbetssätt och därigenom underlätta samarbeten mellan bolagen.

Prototypen grundades 2013 i samband med Chiffonjéns förvärv av Östrand & Hansen tillsammans med styrelse och ledning i Östrand & Hansen, där Chiffonjéns ägarandel uppgår till 40 %.

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@chiffonjen.se

Östrand & Hansen AB erbjuder smarta funktionella totallösningar inom området industriell automation och verktyg. Vårt kundnära arbetssätt har över 40 års framgångsrik tradition, där vi skapar unika lösningar från idé till färdig funktion. Till vår hjälp har vi moderna maskiner och CAD/CAM-system. Företaget, som är beläget i Bankeryd utanför Jönköping, omsatte 2018 ca. 29 MSEK och har 20 medarbetare. Läs mer på www.ostrand-hansen.se

Hjo-Verktyg:s affärsidé är allt sedan starten för drygt 50 år sedan inriktad på att vara en lyhörd partner som löser plåt-bearbetande kunders behov av verktyg med inriktning på Stans-, Bock- Drag- & Följdverktyg, Kantpressverktyg och Saxskär. Kombinationen av stor idérikedom, praktisk erfarenhet och ett kundfokuserat arbetssätt genomsyrar dess dagliga verksamhet. Företaget som är beläget i Hjo omsatte 2018 ca. 20 MSEK och har 15 medarbetare. Läs mer på www.hjoverktyg.se

Investment AB Chiffonjén investerar långsiktigt som minoritetsdelägare i framgångsrika tillväxtföretag. Med ett aktieägarenätverk med lång erfarenhet av företagande arbetar Chiffonjén aktivt tillsammans med drivna entreprenörer i de företag vi investerat i. Målsättningen är fortsatt tillväxt och långsiktig lönsamhet som bygger företagsvärden.

Spectria Invest investerar i IIoT-bolaget CombiQ

av Magnus Trast 28 Maj, 2018 i Chiffonjén, CombiQ

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest gör sin andra investering och går in i CombiQ, verksamma inom Industrial Internet of Things (IIOT). Spectria Invest leder investeringsrundan och utöver Spectria så investerar Almi Invest, befintliga ägare och management. Totalt investeras 7,4 MSEK i bolaget.

CombiQ har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget utvecklar och tillhandahåller anpassade IIoT-lösningar som hjälper företag att digitalisera och automatisera sin verksamhet. CombiQ har en stark position på marknaden med sin innovativa lösning där trådlös plug&play-sensorteknik kombineras med maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och molnbaserad mjukvara.

– CombiQ är verksamt inom Industri 4.0 och IoT med syfte att digitalisera tillverkningsindustrin – en het bransch. Detta gör det intressant för oss Almi Invest att investera i tillsammans med regionala investeringspartner, säger Tarja zu Dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Släpper produktserie under eget varumärke med hjälp av investeringen

CombiQ grundades 2007 som ett renodlat konsult- och utvecklingsföretag för automatisering, digitalisering och industrialisering. Tekniken har alltid styrts utifrån målbilden om en sömlös anslutning av människor, maskiner och saker i allmänhet (Internet of Things). Redan 2008 inledde CombiQ ett samarbete med flera större aktörer där man framför allt fokuserat på att utveckla kundspecifika lösningar för Fleet Service Management vilket också är ett fortsatt pågående arbete.

– Vi har som aktiv ägare varit med i CombiQ från start och ser en stor potential inom industriell IoT. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med våra lokala investeringspartners i Jönköping, säger Rune Nordlander, Partner Första Entreprenörsfonden.

Investeringen kommer primärt att gå till utveckling och paketering av CombiQ:s industriella IoT-sensorer (ISN). I samband med investeringen tar de nya ägarna plats i styrelsen och Lars-Åke Rydh, befintlig ägare som även deltog i nyemissionen, tar över som styrelseordförande.

– CombiQ är just nu inne i en väldigt expansiv fas där efterfrågan på våra produkter hela tiden ökar med mycket rask takt. Som litet bolag med en ny produkt är det viktigt att vi kan ta tillvara på alla förfrågningar och arbeta nära våra kunder. Att få in Spectria och Almi Invest ger oss det kapital och de möjligheter vi behöver för att kunna fortsätta växa och öka personalstyrkan för att möta marknadens efterfrågan. Vi har redan ”traction” och installationer på flera ställen i hela södra Sverige och siktar långsiktigt på att nå ut på en internationell marknad, säger Daniel Ström, VD på CombiQ.

Chiffonjén ny delägare i Malwa Forest

av Magnus Trast 4 April, 2019 i Chiffonjén, Malwa forest

Chiffonjén köper Almi Invests samtliga aktier i Malwa Forest och går in som en av sex delägare jämte grundare och ledning i bolaget.

”Vi har imponerats av Malwas organisation och utveckling och är glada över att nu få möjligheten att gå in som delägare och få möjlighet att vara med och bidra till fortsatt tillväxt”, säger Anders Gemfors från Chiffonjéns aktieägarnätverk och som kommer gå in i Malwas styrelse.

Malwa Forest är en skogsmaskintillverkare som utvecklar och tillverkar beståndsgående maskiner för en skonsam skogsvård.

”Almi Invests delägarskap har starkt bidragit till Malwas tillväxt”, säger grundaren Magnus Wallin och fortsätter, ”Jag ser fram emot att jobba vidare med en långsiktig delägare som Chiffonjén och är övertygad om att den nya delägaren kommer att tillföra både kompetens och engagemang i det kommande styrelsearbetet”.

”Att Chiffonjén investerar i Malwa känns som ett erkännande för vad vi åstadkommit hittills och för den vision vi har om en fortsatt global expansion”, säger Hans Lindberg VD i Malwa Forest.

Malwa Forest grundades den 16 mars 2009 och tio år senare är man marknadsledande i Sverige. Nuvarande 560-serien från Malwa med en skördare, skotare och en kombimaskin lanserades 2014. Under 2018 var mer än varannan skotare som registrerades hos Tranportstyrelsen en Malwa.

Utveckling och tillverkning sker vid Malwas anläggning i Skene med ett 20-tal medarbetare. Omsättningen ökade 2018 med 24 % till 82 MSEK. Förutom framgångsrik försäljning i Sverige går en ökande andel maskiner på export.

Mer information om Investment AB Chiffonjén finns på www.chiffonjen.se Mer information om Malwa Forest finns på www.malwa.se

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@chiffonjen.se

Från vänster: Hans Lindberg (VD Malwa Forest), Magnus Trast (Chiffonjén), Magnus Wallin, Madeleine Wallin, Ludvig Johansson, Jörgen Lillieroth (Malwa Forest) och Björn Westman (Almi Invest)

Rekordaffär till Östrand & Hansen

av Joakim Johansson 29 Mars, 2019 i Metal Supply, Östrand & Hansen

Östrand & Hansen har tagit sin största enskilda order hittills.

Den här gången från Orkla House Care (före detta Anza). Det handlar om en ny produktionsanläggning för automatisk tillverkning av miniroller i längderna 5, 10 och 15 cm.

Utgångspunkten till lösningen är en tidigare anläggning levererad av Östrand & Hansen. Men konstruktionen i den nya anläggningen kommer att modifieras för att kunna tillverka fler modeller och storlekar av rollers.

– Det är en mycket stor order för oss, och givetvis en fjäder i hatten att Orkla är nöjda med vad vi tidigare levererat. Vi har bidragit till att Orkla kan leverera högkvalitativa måleriprodukter till ett konkurrenskraftigt pris, så bra att deras säljframgångar nu kräver ytterligare produktionskapacitet, säger Östrand & Hansens vd Mikael Ronder, enligt ett pressmeddelande.

Anläggningen kommer att levereras under det andra kvartalet 2020.

– Östrand & Hansen har genom åren varit en betydande leverantör till oss av olika produktionsutrustningar, säger Mathi Whitaker, fabrikschef på Orkla House Care, i en kommentar.

– Förutom denna stora investering som vi nu lagt beställning på är vi inne i ett mycket intensivt och intressant skede i utvecklingen av vår produktionsanläggning i Bankeryd, där stort fokus läggs på olika automationsprojekt och effektiviseringsåtgärder i vår produktion, kombinerat med projekt kring produktionslösningar för helt nya banbrytande produkter som framöver kommer att lanseras och som ska tillverkas i vår anläggning, säger Mathi Whitaker.

Östrand & Hansen tillhandahåller totallösningar inom industriell automation och verktyg. Företaget har funnits i över 40 år och arbetar kundnära.

De skapar lösningar från idé till färdig funktion. Till sin hjälp har de moderna maskiner och CAD/CAM-system.

Företaget som är beläget i Bankeryd utanför Jönköping omsätter cirka 29 miljoner kronor och har 20 medarbetare.

Källa: https://www.metal-supply.se/article/view/654164/rekordaffar_till_ostrand_hansen

Spectria Invest investering i Pixondu

av Magnus Trast 27 Februari, 2019 i Chiffonjén, Pixondu

Spectria Invest, där Chiffonjén är delägare med 12,5 %, gör sin första investering och går nu in i Pixondu AB – företaget bakom det välkända varumärket Moderskeppet. Bolaget är i Sverige ledande på onlinebaserade utbildningar inom kreativa ämnen, såsom foto, bildbehandling, video och design. Genom investeringen och samarbetet med Spectria Invest ska Moderskeppet nu ta sin verksamhet till nästa nivå.

Moderskeppet har i dag över 400 videokurser, 15 000 betalande medlemmar, och är Sveriges skickligaste och mest produktiva onlineutbildare. Samtidigt växer tjänsten med 50 nya kurser om året, och får nya medlemmar för varje dag som går. Det som gör företaget unikt är förmågan att ta fram helt videobaserade onlinekurser som verkligen förändrar och utvecklar människor.

– Vi har verkligen imponerats över den kunskap som ägarna och medarbetarna besitter. Moderskeppet har en unik kompetens och metodik inom onlinebaserade utbildningar vilket gör att vi tror på en stark utveckling, både i den befintliga affären och inom nya segment. Vi ser fram emot att vara en aktiv partner i bolagets framtida resa, säger Gustav Österström, VD Spectria Invest.

Pixondu AB bildades i Jönköping, i februari 2007 och har sedan starten arbetat med videobaserad undervisning som kärna. Bolaget, som startade som en blogg och ett sidoprojekt till grundaren Mattias Karlsson Sjöbergs adjunktstjänst vid Jönköping University, har i dag växt sig till ett etablerat företag med tio anställda, som tillsammans sitter på otroligt lång erfarenhet av onlineutbildning.

2007 var det genom DVD-kurser, och så småningom även distanskurser åt Jönköping University, som Moderskeppet delade med sig av sin erfarenhet och kunskap. I dag erbjuds kurserna online, genom betalt medlemskap. Onlinemodellen, som nu omsätter fyra gånger mer än DVD gjorde på sin topp, är den modell som visat sig vara den mest framgångsrika sedan starten. Nu ska Moderskeppet, tillsammans med Spectria Invest hjälpa andra att skapa lika bra utbildning.

– Utbildning online är ofta trist och tråkig. Så ska det förstås inte vara. Att upptäcka nya kunskaper ska ju vara en härlig och omtumlande upplevelse. På Moderskeppet har vi en otroligt slipad process för att garantera kurser som älskas. Nu finns det ett sug att lära sig våra metoder direkt av oss. Spectria Invest kliver in med raketbränsle för att vi ska kunna möta den efterfrågan här och nu, säger Mattias Karlsson Sjöberg, VD Pixondu AB.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.