Emilshus fyller på kassan

av Magnus Trast 12 mars, 2021 i Chiffonjén

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus har som mål att fram till 2023 genom förvärv bygga upp ett fastighetsbestånd om 5 mdr. Under 2020 genomfördes förvärv 1,0 mdr och per årsskiftet värderades portföljen med småländska fastigheter till 2,7 mdr. Substansvärdetillväxten per aktie uppgick under 2020 till 26 %!

Första förvärvet 2021 är genomfört och nu fyller Emilshus på kassan för att stärka sin finansiella ställning för ytterligare tillväxt.

En fulltecknad företrädesemission om ca 85 mkr har genomförts där Chiffonjén har tecknat för sin andel i bolaget. Emilshus har också, inom ramen för sitt obligationslån som finns noterat på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List, emitterat ytterligare obligationer om 150 mkr.

 

Hillerstorp 2:106 - Gnosjö

Entiros accelererar med kapital från Spectria Invest

av Magnus Trast 17 december, 2020 i Chiffonjén

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest, där Investment AB Chiffonjén är delägare, adderar sitt fjärde bolag till portföljen. Entiros är ledande specialister inom systemintegration och hjälper företag att smartare och snabbare integrera med hjälp av rätt strategi, metod och verktyg. Nu tar bolaget in 6,4 MSEK via en nyemission för att öka hastigheten i marknadsetableringen av online-verktyget Entiros Starlify. Entiros Starlify är ett SaaS-verktyg (Software as a Service) för att organisera och visualisera integrationer och applikationer.

Investeringsrundan leds av Spectria Invest och därtill deltar Almi Invest, befintliga ägare, medarbetare och styrelse.

I och med den ökade takten av digitalisering blir det allt viktigare att data finns tillgänglig för rätt person eller system i rätt tid. Entiros tjänster möjliggör en accelererad digital transformationstakt genom att utveckla dataflöden och göra dem lättillgängliga och återanvändbara. Entiros erbjuder också personcertifieringen Certified Integrator.

Entiros mission är öppenhet och att utveckla integrationsbranschen. Under tio år har företaget hjälpt globala företag som Volvo Cars, Gant och Schibsted att utveckla och effektivisera sina integrationslösningar. Baserat på dessa erfarenheter har nu Entiros Starlify utvecklats, vars marknadsetablering är anledningen för nyemissionen.

Entiros har etablerat sig som en mycket stark aktör på marknaden för systemintegrationer. Vi tror starkt på teamet, på grundverksamheten som har byggts upp och på den nya tjänsten Entiros Starlify. Dialogen med teamet har förts under en längre tid men nu var tajmingen rätt för både oss och bolaget att genomföra investeringen. Vi ser mycket fram emot, att tillsammans med medarbetarna och övriga ägare, vidareutveckla och stärka Entiros position på den växande marknaden som bolaget befinner sig i, säger Gustav Österström, VD på Spectria Invest.

 

Organisera och visualisera integrationer och system

I Entiros Starlify samarbetar utvecklare, arkitekter och ledning för att driva digital transformation. Verktyget ger tydlighet och insikt av nuläget och målbilden för att kunna ta rätt beslut i den fortsatta utvecklingen. Ett visualiserat och organiserat applikationsnätverk skapar också överblick över vilka integrationer som finns och vad som går att återanvända, för att både spara tid och pengar.

Vårt kundlöfte är systemintegration på rätt sätt med upp emot tio gånger snabbare leveranser över tid genom rätt teknik, metod och arkitektur. Med Entiros Starlify kan vi nu nå ut till systemutvecklare internationellt med vår best practices och ge dem verktygen för att själva nå dessa effekter. Globalt spenderar världens ca 25 miljoner systemutvecklare i snitt en timme om dagen på integration mot andra system. Därmed omsätts idag värden motsvarande Sveriges BNP enbart på systemintegration. Med Entiros Starlify på världsmarknaden hoppas vi att tusentals verksamheter i privat och offentlig sektor kan nå nya höjder genom ökade informationsflöden. Detta blir möjligt tillsammans med Spectria Invest och Almi Invest, säger Gustav Rosén, VD på Entiros.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond med koppling till Science Park i Jönköpings län, som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande. Bakom fonden finns erfarna investerare, näringslivet och akademin.

För mer information om Spectria Invest och dess ägare, se www.spectriainvest.se

Om Entiros Integrations

Entiros är oberoende specialister på integration av informationssystem. Vi driver utvecklingen inom systemintegration och levererar lösningar för en innovativ digital framtid, genom integration på plattformar som bygger på öppna ramverk. Vi tar totalansvar för integration, från strategisk rådgivning och förstudie till drift och support.

www.entiros.se

Malwa levererar maskin nr 200 i 560-serien med rekordstor orderstock

av Magnus Trast 26 Oktober, 2020 i Chiffonjén

I början av oktober lanserade Malwa Forest den fjärde generationens Malwa 560. Nu är den första sålda maskinen färdig för leverans till Bertil Olausson, självverksam skogsägare i Nässjö.

De tre senaste åren har varit de händelserikaste i företagets historia och framgångarna avspeglas i både resultat och marknadsposition. 2020 har inneburit utmaningar för hela branschen som få kunnat förutspå – Malwa Forests VD Hans Lindberg ser, läget till trots, optimistiskt på framtiden: ”Som en följd av pandemin gör vi i år ett tapp på ca 20%, men går samtidigt in i 2021 med rekordstor orderstock. Efter att ha behövt korttidspermittera personal under våren befinner vi oss nu istället i ett läge där vi nyanställer för att kunna öka produktionstakten i vår.”

”Nymaskinsordrar har i dagsläget leveransdatum i april” tillägger Magnus Wallin, Malwas grundare och affärsutvecklingschef. Han fortsätter: ”Jag tror vi ser resultatet av en lyckad produktlansering, men också hur viktigt det är att snabbt kunna ställa om inom organisationen och anpassa arbetssätt till den nya verklighet pandemin innebär. Ett vanligt år hade vi stått på mässor och besökt våra distributörer runt om i Europa. Istället har vi själva åkt ut på en landsomfattande demoturné, ökat tillgängligheten för privata coronasäkrade visningar och jobbat kreativt med digitala verktyg för att kunna mötas över gränserna”.

Reseavrådan och ett allmänt osäkert världsläge har till viss del bromsat in Malwas exportsatsningar under det gångna året, men på sikt finns det gott om positiva signaler. ”Vi vet att efterfrågan på skogsmaskiner inom kompaktklassen är på uppgång i Europa och vi har stort självförtroende i vår produkt. Under året har vi etablerat distribution i ett par nya länder. Vi hoppas på att kunna stärka dessa samarbeten under 2021 och kanske även ta steget in på ytterligare någon marknad. När det återigen går att mötas på ett säkert sätt står vi väl förberedda” avslutar Hans.

 
Malwa-Artikel

Ett nätverk med entreprenörer för entreprenörer

av Magnus Trast 20 Oktober, 2020 i Chiffonjén

En viktig hörnsten i Chiffonjéns verksamhet är det starka och engagerade nätverk som byggs med våra aktieägare som grund. En gång om året bjuds hela nätverket in för att få ny kunskap, inspireras och skapa nya kontakter. I år genomfördes Nätverksdagen i oktober med hänsyn tagen till de rekommendationer som fanns för konferenser.

Chiffonjéns ordförande Lars-Åke Rydh inledde dagen med att hälsa alla välkomna och presentera dagens tema, hållbarhet och investeringar. Magnus Trast, Chiffonjéns VD, presenterade hur vi jobbar med våra investeringar. Chiffonjén har ett 50-tal entreprenörsfamiljer som delägare och en portfölj med investeringar till ett värde av ca 240 mkr som har haft en väldigt positiv utveckling. Värdet per aktie är idag mer än tre gånger så högt som för fem år sedan.

Läs mer >
 

Chiffonjén stänger övertecknad nyemission

av Magnus Trast 20 Maj, 2020 i Chiffonjén

Chiffonjén fyller på kassan med drygt 20 mkr och förstärker sitt nätverk med nya engagerade aktieägare. Chiffonjéns årsstämma beslutade den 19 april att genomföra en nyemission på upp till 20,8 mkr. I första hand riktad till aktieägarna men också med möjlighet att ta in nya inbjudna aktieägare. Emissionen är nu avslutad och den blev övertecknad.

"Vi har ett starkt nätverk i form av våra aktieägare som fortsätter att investera i Chiffonjén och som engagerar sig i våra investeringar. Nu breddar vi detta nätverket ytterligare med nya aktieägare som ställer upp på vår vision att vara entreprenörens bästa vän vilket är mycket glädjande, säger Chiffonjéns VD Magnus Trast"

Kapitalet ska i första hand användas till nya investeringar i onoterade entreprenörsledda företag där Chiffonjén kan bli en aktiv minoritetsdelägare.

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@chiffonjen.se

 

Spectria Invest investerar i Trustcruit AB

av Magnus Trast 13 December, 2019 i Chiffonjén, Spectria Invest

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest, där Investment AB Chiffonjén är delägare, gör sin tredje investering och går in i Trustcruit AB, verksamma inom HR-tech. Utöver Spectria investerar även Almi Invest och andra befintliga ägare. Totalt investeras 3,8 MSEK i bolaget.

Trustcruit AB har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget har utvecklat en plattform som samlar in kandidatfeedback från olika delar av rekryteringsprocesser och jämför detta med det globala branschsnittet. Värdet ligger i att rekryterande företag genom data och feedback förstår hur de ska konvertera fler kandidater till ambassadörer. Trustcruit har byggt egna integrationer till stora rekryteringsverktyg som möjliggör automatisk insamling av kandidatfeedback från rekryteringsprocesserna. Bolaget är ensamma om att erbjuda företag möjligheten att jämföra sina rekryteringsprocesser med branschsnittet och har upparbetat en stark position på den svenska marknaden med en imponerande kundbas.

I samband med investeringen tar Spectria Invest en plats i styrelsen.

  • Trustcruit har hittat en eftersatt eller till och med förbisedd del i ett företags eller organisations marknadsföring. Vad har en person för inställning till ett företag där personen sökt ett jobb men inte blivit erbjuden en anställning? De flesta företag vet idag inte hur kandidatens upplevelse var och därmed inte heller vad de skulle kunna förbättra. Där har Trustcruit en viktig funktion att fylla. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Trustcruit på deras fortsatta resa, säger Marcus Ivarsson, Spectrias respresentant i bolagets styrelse.
  • Sedan Almi Invest investerade första gången har Trustcruit lyckats utveckla en lönsam SaaS-affär (Software as a Service) med stor internationell potential, säger Tarja Zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Fokus på marknadsföring och den internationella marknaden

Internationellt sett är det små skillnader i hur rekryterings- och bemanningsprocesserna ser ut. Detta innebär att Trustcruit, med små modifieringar, kan nå ut till internationella kunder. Investeringen kommer primärt att gå till marknadsföringsinsatser och att nå ut till den internationella marknaden.

  • Trustcruit har vuxit kraftigt under 2019 och vi har fått in stora kunder inom samtliga segment (privat, rekrytering och offentlig verksamhet) samtidigt som vi landat flera centrala partnerskap. Det känns väldigt kul att tillsammans med Spectria få fortsätta vår tillväxtresa och befästa vår position som världens största verktyg för att mäta kandidatupplevelsen, säger Simon Werner Zankl, VD på Trustcruit.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien.

Magnus Wallin/Malwa – årets företagare i Mark

av Magnus Trast 22 November, 2019 i Chiffonjén, Guideline Geo

Malwas tioårsjubileum kunde inte slutat bättre. Magnus Wallin, företagets grundare, belönades med utmärkelsen årets Företagare i Mark 2019.

Klipp ur juryns motivering: ”Magnus Wallin och Malwa Forest AB har skakat om en mycket traditionell bransch och på 10 år gått från utmanare till att idag leda utvecklingen och vara marknadsledare med stark resultatutveckling”.

En stolt och mycket glad Magnus säger att den här framgången vill jag dela med min fantastiska personal, väldigt bra leverantörer, duktiga samarbetspartner och alla kunder, både markägare och entreprenörer, som hela tiden sporrat oss.

MALÅ AI – World’s first intelligent GPR

av Magnus Trast 09 Oktober, 2019 i Chiffonjén, Guideline Geo

Today Guideline Geo is proud to present our unique MALÅ Artificial Intelligence, MALÅ AI. MALÅ AI is the world’s first real AI technology for interpretation of GPR data

It’s reliable, precise and instant. Our AI uses RealTime technology to deliver the results instantly on screen. Our AI has already surpassed quick interpretation of GPR data performed by human GPR experts. It can be used on all kinds of GPR data.

Our instant RealTime interpretation enables automatic detection, warnings, avoidance and even fully automated solutions. For example, in Utility Locating or Micro trenching MALÅ AI would instantly analyse the GPR data in the search for objects (hyperbolas) and mark the detected objects with a red square to warn the user and help to avoid damaging important infrastructure such as fibre, power cables or gas lines.

This is the start of our AI journey. Together with our customers and partners we will continuously improve our MALÅ AI to handle more and more challenging applications areas and different environments. We do this by training our AI by using customer feedback and data collected from all over the world. Our huge number of users worldwide is a distinct advantage when it comes to training on relevant data and improving our AI.

Guideline Geo is today already working with a number of customers on exploring integrated AI solutions. We invite our customers and partners to contact us. Please send us your data, explore MALÅ AI together with us and discuss integrated solutions for your needs.

MALÅ AI will be integrated into our GPR solutions, both existing and future products.

We will present much more exciting news in 2019. This is only the beginning!

Läs mer på Guideline Geo:s hemsida

Förvärv av Hjo-Verktyg AB

av Magnus Trast 4 Juni, 2019 i Chiffonjén, Hjo-Verktyg AB

Prototypen AB, ägare till Östrand & Hansen AB i Bankeryd, har den 29 maj 2019 förvärvat samtliga aktier i Hjo-Verktyg AB.

”Hjo-Verktyg är ett anrikt bolag med hög kompetens och god lönsamhet. Vi ser stora möjligheter att både utveckla befintlig verksamhet och till synergier och samarbeten mellan företagen. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud, utökad kapacitet och därigenom bättre leveransförmåga för mer omfattande projekt” säger Östrand & Hansens VD Mikael Ronder, som nu även tillträder som VD för Hjo-Verktyg AB.

”Vi säljer nu vårt livsverk och i den processen har vi velat hitta en stabil och långsiktig ägare som möjliggör att Hjo-Verktyg både utvecklas och lever vidare. Den målsättningen tror vi infrias genom detta val av ny ägargrupp för bolaget”, säger tidigare VD och ägare Leif Holmbäck.

Avsikten är att både Östrand & Hansen och Hjo-Verktyg skall fortsätta som fristående bolag. Ett arbete inleds dock omedelbart för att likrikta rutiner och arbetssätt och därigenom underlätta samarbeten mellan bolagen.

Prototypen grundades 2013 i samband med Chiffonjéns förvärv av Östrand & Hansen tillsammans med styrelse och ledning i Östrand & Hansen, där Chiffonjéns ägarandel uppgår till 40 %.

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@chiffonjen.se

Östrand & Hansen AB erbjuder smarta funktionella totallösningar inom området industriell automation och verktyg. Vårt kundnära arbetssätt har över 40 års framgångsrik tradition, där vi skapar unika lösningar från idé till färdig funktion. Till vår hjälp har vi moderna maskiner och CAD/CAM-system. Företaget, som är beläget i Bankeryd utanför Jönköping, omsatte 2018 ca. 29 MSEK och har 20 medarbetare. Läs mer på www.ostrand-hansen.se

Hjo-Verktyg:s affärsidé är allt sedan starten för drygt 50 år sedan inriktad på att vara en lyhörd partner som löser plåt-bearbetande kunders behov av verktyg med inriktning på Stans-, Bock- Drag- & Följdverktyg, Kantpressverktyg och Saxskär. Kombinationen av stor idérikedom, praktisk erfarenhet och ett kundfokuserat arbetssätt genomsyrar dess dagliga verksamhet. Företaget som är beläget i Hjo omsatte 2018 ca. 20 MSEK och har 15 medarbetare. Läs mer på www.hjoverktyg.se

Investment AB Chiffonjén investerar långsiktigt som minoritetsdelägare i framgångsrika tillväxtföretag. Med ett aktieägarenätverk med lång erfarenhet av företagande arbetar Chiffonjén aktivt tillsammans med drivna entreprenörer i de företag vi investerat i. Målsättningen är fortsatt tillväxt och långsiktig lönsamhet som bygger företagsvärden.

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2018 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.